Doradztwo zawodowe -...
grafika
Powiązane galerie
grafika
Dodano: 11-06-2019
Ilość fotografii: 12

Centra Kariery DWUP świętują 100 – lecie Publicznych Służb zatrudnienia i 20-lecie swojej działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery. To aktywne świętowanie i z tej okazji przygotowano cykl czterech seminariów pod hasłem „Człowiek – Praca – Rozwój”. Drugie z nich „Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania” zorganizowano 6 czerwca w Jeleniej Górze.

Podczas uroczystego otwarcia Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz dr Tadeusz Lewandowski, prorektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zgodnie podkreślali, że to od doradców zawodowych – w dużej mierze –zależy kształt kariery Dolnoślązaków.

Podczas seminarium Centrum Kariery DWUP gościliśmy między innymi przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy subregionu jeleniogórskiego, Ochotniczych Hufców Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminarium doradcy zawodowi dokonali refleksji na temat kierunków zmian w poradnictwie zawodowym na przestrzeni 20 lat. Prof. dr hab. Bożena Wojtasik - wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, opowiedziała o tym, jak dynamicznie zmienia się poradnictwo zawodowe i dostosowuje się do zmian na rynku pracy. Przedstawiła również jak zmieniało się poradnictwo zawodowe na przestrzeni lat.

W programie seminarium znalazły się również warsztaty, które przeprowadziły Anna Szach i Natalia Niemotko z Biura Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W trakcie warsztatów uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć, jakie metody i narzędzia wykorzystywane są w pracy ze studentami.

W drugiej części omówiliśmy konkretne narzędzia w pracy doradcy zawodowego. O zadaniach, a także jak zmieniały się nasze Centra Kariery na przestrzeni lat opowiedziała wicedyrektor DWUP Zuzanna Bielawska. Daniel Wijas, kierownik wałbrzyskiego Centrum omówił działania oraz metody i narzędzia wykorzystywane przez naszych doradców zawodowych.

Joanna Dąbrowska-Ospital, przedstawiciel firmy EUSKAPOL z Warszawy   na przykładzie testów PerfomanSe omówiła jak wykorzystać testy z tej grupy, również podczas rozmowy doradczej.

Na zakończenie seminarium wysłuchaliśmy wystąpienia eksperta w obszarze poradnictwa konstruktywistycznego. Barbara Górka jest polską pionierką adaptacji podejścia socjodynamicznego Peavy`ego oraz Aktywnego Zaangażowania Amundsona. Na co dzień jest pracownikiem  w Fundacji IMAGO, zajmującej się sprowadzaniem i wdrażaniem metod dialogowych w poradnictwie kariery na polski teren.

Przed nami kolejne seminaria - już na jesieni - w Legnicy i w Wałbrzychu.

Wprowadzono: Anita Hładziak
utworzono: 11-06-2019
ostatnia modyfikacja: 11-06-2019
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się