Dolnośląski Wojewódzki...
grafika

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy partnerem w projekcie Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Już 15 lipca rusza rekrutacja do projektu „Zarządzanie karierą w naukach o życiu” w ramach porozumienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. To innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych, który realizuje Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem w projekcie nieprzypadkowo jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ponieważ celem działań jest świadome budowanie własnego wizerunku kariery zawodowej i pozyskanie umiejętności elastycznego dopasowywania się absolwentów szkół wyższych po kierunkach nauk przyrodniczych do realnych potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa na podstawie opracowanego autorskiego programu zajęć edukacyjnych.

 

Program złożony jest z nowatorskich, interdyscyplinarnie powiązanych ze sobą zajęć szkoleniowych z zakresu doradztwa personalnego i zawodowego, zarządzania własną ścieżką kariery zawodowej, pozwalających rozwijać i podnieść kompetencje personalne, w tym samoorganizacyjne, komunikacyjne i społeczne uczestniczek i uczestników z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi uczenia się, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kształcenia na odległość.

 

Zespół projektowy stanowi:

Kadra dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego oraz eksperci zewnętrzni specjalizujący się w doradztwie zawodowym i szkoleniach personalnych. Instytucją wspierającą w projekcie jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Zajęcia będą się odbywały w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63-77 we Wrocławiu i prowadzone będą w grupach 10-osobowych, w blokach modułowych:

•          Projektowanie i planowanie zadań operacyjnych - 10 h (lekcyjnych)

•          Raportowanie i archiwizacja wykonanych zadań operacyjnych - 3 h

•          Organizacja eventu - 11 h

•          Autoprezentacja - rozmowy kwalifikacyjne - 6 h

•          Techniki radzenia sobie ze stresem - 4 h

•          Kreatywność i przedsiębiorczość „miting” z prezentacją projektów grupowych - 6 h

Przewiduje się także aktywność kulturalno-rozwojową.

 

Okresy realizacji: 

I edycja: zajęcia odbywają się w dniach: 13.10.2019 (9.00-18.00), 26.10.2019 (9.00-17.00), 9.11.2019 (9.00-17.00), 16.11.2019 (9.00-18.30), 30.11.2019 (9.00-18.00).

II edycja: kwiecień-czerwiec 2020

III edycja: wrzesień-listopad 2020

IV edycja: kwiecień-czerwiec 2021

 

Uwagi: W danej edycji można uczestniczyć tylko raz. Przed przystąpieniem do szkoleń Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 60% zajęć.

 

Rekrutacja do pierwszej edycji szkoleń rozpoczyna się 15 lipca 2019 r. i potrwa do 15 września 2019 r.

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/37

 

***

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Zarządzanie karierą w naukach o życiu - innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych szkół wyższych” (POWR.03.01.00-00-T116/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08.00-3MU/18).

Wprowadzono: Robert Janicki
utworzono: 10-07-2019
ostatnia modyfikacja: 09-10-2019
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się