DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja to działania podejmowane przez pracodawców w celu znalezienia i zatrudnienia poszukiwanych pracowników. Proces znalezienia odpowiedniego kandydata na dane stanowisko pracy jest wieloetapowy i bywa bardzo skomplikowany w zależności od konkretnego stanowiska.

 

Rekrutacja

Proces rekrutacji rozpoczyna się w momencie stwierdzenia wakatu na istniejącym stanowisku lub utworzenie nowego miejsca pracy. Następnym etapem jest zdefiniowanie stanowiska i profilu idealnego kandydata, który określa wszystkie wymagania, jakie powinna spełniać osoba aby zdobyć posadę.

  • Opis stanowiska zawiera jego nazwę, kluczowe, zadania, podległość służbową i zakres obowiązków.
  • Opis kandydata obejmuje: wykształcenie, cechy osobowości, osiągnięcia, zdolności.

Pracodawca określa jakie dokumenty oraz w jakiej formie są wymagane od kandydatów ubiegających się o posadę.

 

Najbardziej popularnymi dokumentami są:

List motywacyjny

to dokument o wymowie formalnej, w jego treści osoba starająca się o posadę wyjaśnia swoje motywacje do podjęcia danej pracy, wspiera przykładami z życia zawodowego, które obrazują cechy i umiejętności oczekiwane przez pracodawcę na danym stanowisku pracy.

Życiorys zawodowy - CV

dokument opisujący doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności osoby starającej się o pracę, pisany jest w odwróconej chronologii zdarzeń.

List referencyjny

jest pozytywną opinią wyrażoną na temat pracownika przez pracodawcę, najczęściej w formie pisemnej. Jest uzupełnieniem życiorysu, zawiera osobistą opinię poprzedniego przełożonego, spostrzeżenia, opis cenionych cech interpersonalnych, doświadczenie oraz zachętę do zatrudnienia danej osoby. Ma na celu jej zarekomendowanie przyszłym pracodawcom.

Odpisy dokumentów i kopie posiadanych uprawnień

takich jak: świadectwa pracy, zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy o ukończonych szkoleniach lub nabytych kwalifikacjach.

Formularze aplikacyjne

to wykorzystywane przez pracodawcę gotowe kwestionariusze zastępujące CV oraz list motywacyjny. Ich celem jest uzyskanie przejrzystych informacji o kandydatach ułatwiających ich porównanie pod względem poszukiwanych cech na danym stanowisku.

Ubiegający się o pracę zazwyczaj przekazuje w.w. dokumenty do pracodawcy osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Od tego momentu rozpoczyna się proces selekcji.

 

Selekcja

Selekcja to działania podejmowane przez pracodawcę, których celem jest wyłonienie kandydatów spełniających kryteria opisane w ofercie.

 

Popularnymi metodami selekcji są:

Analiza dokumentów aplikacyjnych

ocena kwalifikacji kandydata według wcześniej ustalonych kryteriów na wybrane stanowisko pracy. Oceniane są informacje zawarte w CV jak również Liście motywacyjnym, ale pracodawca zwraca także uwagę na estetykę i przejrzystość przygotowanych dokumentów.

Rozmowa kwalifikacyjna

to wywiad z kandydatem do pracy, może być przeprowadzony w kilku etapach, pytania często dotyczą informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym. Wywiad przeprowadza osoba wskazana przez pracodawcę lub sam pracodawca.

Testy psychologiczne i sprawdzające umiejętności praktyczne

to narzędzie, którego celem jest pomiar określonych zdolności, cech osobowości lub predyspozycji zawodowych. Za pomocą różnego rodzaju testów można ocenić sposób zachowania się w określonych sytuacjach, skłonności do konkretnych reakcji emocjonalnych lub predyspozycje do określonego typu czynności zawodowych.

Testy wiedzy

ich celem jest zmierzenie poziomu wiedzy z konkretnej dziedziny lub branży. Do takich testów można zaliczyć: test z języka obcego, ekonomii, grafiki komputerowej, obsługi komputera, kasy fiskalnej, rachunkowości, prawa itp.

Techniki symulacyjne

stworzone - specjalnie pod potrzeby konkretnego stanowiska pracy - symulacje sytuacji zawodowych, których zadaniem jest sprawdzenie zachowania kandydata w rzeczywistym środowisku pracy.

Assessment Centre - AC

zbiór różnych metod oceny w określonej kolejności, wieloetapowy proces rekrutacji. Stosowany podczas rekrutacji na wyższe stanowiska. AC ma zazwyczaj formę jedno lub dwudniowego spotkania, w trakcie którego kandydaci realizują różnorodne zadania.

 

Źródło:

  • „Nowoczesne metody selekcji pracowników stosowane w procesie rekrutacji” - Gabriela Borowska, Agnieszka Figiel SKN Inwestycji Kapitałowych „Profit” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • www.wawrus.pl/ Techniki rekrutacyjne oraz Assesment Centre
  • www.kadry.2p.pl - Rekrutacja
Wprowadził: Marcelina Kieda
utworzono: 07-03-2014
ostatnia modyfikacja: 21-11-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się