DWUP - CIiPKZ - Banerek [ v 02 e ] - Strona główna.jpg
ciipkz-topn.png
banero.jpg
CBOP2.jpg
facebookciipkz.jpg
Opcje zaawansowane
 
Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Warunki świadczenia pracy

Wszelkie kwestie dotyczące świadczenia pracy w Polsce  reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późń. zm. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) zwana Kodeksem pracy.


FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

1. Stosunek pracy:

 • umowa o pracę
 • powołanie
 • wybór
 • mianowanie
 • spółdzielcza umowa o pracę

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na postawie ww. form zatrudnienia.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej,

a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 

 2. Umowy cywilnoprawne

 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło

Osoba wykonująca pracę na podstawie takiej umowy nie posiada statusu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

W sprawach nie uregulowanych w umowie zawartej między stronami, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


Państwowa Inspekcja Pracy  - PIP

W Polsce organem sprawującym nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Warto sięgnąć po przygotowany przez PIP INFORMATOR, którego rozdziały szczegółowo i  rzetelnie omawiają:

 • Stosunek pracy
 • Dyskryminację i mobbing
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Zasady odpowiedzialności pracownika
 • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Portal PIP ponadto poleca ciekawe broszury i ulotki, min.: Prawo pracy –pierwsze kroki, Wynagrodzenie za pracę, Umowy o pracę, Formy zatrudnienia, Czas pracy, Pośrednictwo pracy, Praca tymczasowa, Rodzice w pracy, Praca w wakacje, Stop dyskryminacji, Wolontariat, Nowy pracownik.

Państwowa Inspekcja Pracy udziela porad i informacji w zakresie:

 • przestrzegania prawa pracy, w zakresie stosowania przepisów Kodeksu Pracy,
 • eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

 

Państwowa Inspekcja Pracy – Województwo Dolnośląskie

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Okręgowy Inspektor Pracy:   Tomasz Gdowski

adres:                                 ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław

telefon:                                801 002 700 - połączenia z sieci stacjonarnych

                                           71 73 444 40 - połączenia z sieci komórkowych

e-mail:                                     

Oddział w Jeleniej Górze

Kierownik Oddziału:                Mirosław Kocuba

adres:                                   ul. Wincentego Pola 8a, 58-500 Jelenia Góra

telefon:                                  75 75 268 71

E-mail:                                 

Oddział w Kłodzku

Kierownik Oddziału:                Zdzisław Kowalski

adres:                                    pl. B.Chrobrego 20b, 57-300 Kłodzko

telefon:                                   74 865 10 30, 74 867 63 96

e-mail:                                   

Oddział w Legnicy

Kierownik Oddziału:                Jan Buczkowski

adres:                                    ul. Lotnicza 15, 59-220 Legnica

telefony                                  76 862 88 44, 76 862 97 88, 76 862 97 40

e-mail:                                   

Oddział w Wałbrzychu

Kierownik Oddziału:              Jarosław Kruszyński

adres:                                  ul. Generała Andersa 136, 58-304 Wałbrzych

telefon:                                 74 88 71 100

e-mail:                                

 

Ciekawe i przydatne strony

Źródła informacji na temat przepisów prawnych, procedur postępowania i wzorów

dokumentów można znaleźć na stronach internetowych:

 

http://isip.sejm.gov.pl             Internetowy System Aktów Prawnych

http://www.pip.gov.pl             Państwowa Inspekcja Pracy

http://kodeks-pracy.org          Portal informacyjny

Wprowadził: Magdalena Łukowska
utworzono: 02-04-2014
ostatnia modyfikacja: 02-04-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się